Apache, PHP en MySql installeren

— N.B. Er wordt een oudere versie van de verschillende onderdelen genoemd in het artikel. Hou hier rekening mee, in de nieuwere versie kan het anders gaan —
In dit artikel willen we ingaan op een veelgestelde vraag. Namelijk het installeren van Apache, PHP en MySql op je eigen computer zodat je php-pagina’s kunt controleren en uitproberen. We gaan dit trio installeren onder Windows.

De eerste stap die je moet nemen is het downloaden van de drie paketten.

Het gaat hierbij om de meest actuele Windows versies. op het moment van schrijven zijn dat:
apache_2.0.54-win32-x86-no_ssl.msi
php-5.0.4-Win32.zip
mysql-4.1.12a-win32.zip
Apache Installeren

Nu gaan we Apache installeren. Dit gaat vrij eenvoudig omdat we de .msi versie hebben gedownload, met Microsoft Installer. Wanneer je dubbelklikt op het icoon, dan start de installatie automatisch. Klik op ‘next’ totdat je bij ‘Server Information’ aankomt. Hier kun je bij Netwerkdomain en ServerName ‘localhost’ invullen. Bij het emailadres van administrator kun je alles invullen wat je maar wilt.

apache1

Wanneer je Windows XP gebruikt kun je er voor kiezen om Apache automatisch te laten starten als je Windows opstart. Hij draait dan in de achtergrond mee. Dat doe je door for All users te selecteren. Klik dan op ‘next’.

Kies hier voor ‘Typical Installation’. Wanneer je dan ‘next’ kiest kun je kiezen waar Apache geïnstalleerd moet worden. Dit kan zijn C:Program FilesApache Group Wanneer je nu op ‘next’ klikt en daarna op ‘Install’, wordt het installatieproces afgerond.

Om te controleren of Apache succesvol is geinstalleerd, open je je browser (Internet Explorer bijvoorbeeld) en dan type je http://localhost. Dan zie je zoiets als:

apache2

Standaard is ‘htdocs’ de root voor documenten. De root is de plek waar je alle documenten moet plaatsen willen ze door Apache verwerkt kunnen worden. (En dus gezien door de webbrowser.) Dit kun je natuurlijk wijzigen in elke directory die je maar wilt. Het configuratiescherm voor Apache is te vinden in C:Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf, wanneer we ons voorbeeld gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld alle php en html bestanden wilt opslaan in C:www, zoek dan de regel DocumentRoot “C:/Program files/Apache Group/Apache2/htdocs” en verander dat in DocumentRoot “C:/www”. Vervolgens moet je Apache nog even herstarten.(Start > Programma’s > Apache HTTP Server 2.0.54 > Control Apache Server > Restart)

PHP Installeren
Eerst het .zip bestand uitpakken als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan handig zijn om de map te installeren in hetzelfde bestand als Apache (Apache 2). De naam van het nieuwe bestand kun je het best even wijzigen in ‘php’.
Daarna kopieer je bestand php.ini-dist in de map PHP naar de windows directory. Dit is C:Windows of C:Winnt. Dit bestand geef je dan de naam php.ini. Dit is het configuratie bestand.
Vervolgens verplaatsen we php5ts.dll van de nieuw gemaakte php-map naar de sapi subdirectory.

We moeten nu Apache gaan vertellen dat er, en waar PHP is geïnstalleerd. We openen het configuratie-blad van Apache, te vinden in C:Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf, hier voeg je de volgende drie regels aan toe:
LoadModule php5_module php/sapi/php5apache2.dll
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
De eerste regel vertelt waar de .dll is de laden die PHP uitvoert. De tweede regel geeft aan dat elk bestand met .php als uitgang als een php-bestand moet worden uitgevoerd. De derde regel is toegevoegd zodat je de broncode van het php-bestand kunt bekijken.
we gaan Apache weer herstarten(Start > Programma’s > Apache HTTP Server 2.0.54 > Control Apache Server > Restart). Om te controleren maken we een nieuw bestand wat we test.php noemen. Dit stoppen we in de root-directory (C:Program FilesApache GroupApache2htdocs), en we zetten er de volgende inhoud in:

<?php
phpinfo();
?>

Als het goed is zie je zoiets:
php testpagina

MySQL Installeren

Wederom het .zip bestand uitpakken. Vanuit een tijdelijke directory kun je setup.exe starten. Wanneer je steeds op ‘next’ klikt dan maak je de installatie compleet. MySQL wordt standaard in C:mysql geplaatst.
Als je dan een DOS window opent, en je gaat naar C:mysqlbin en je draait vervolgens mysqld-nt –console, dan zie je een dergelijk bericht:

C:mysqlbin>mysqld-nt –console
InnoDB: The first specified data file .ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
040807 10:54:09 InnoDB: Setting file .ibdata1 size to 10 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait…
040807 10:54:11 InnoDB: Log file .ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .ib_logfile0 size to 5 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait…
040807 10:54:12 InnoDB: Log file .ib_logfile1 did not exist: new to be created

InnoDB: Setting log file .ib_logfile1 size to 5 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait…
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
InnoDB: Foreign key constraint system tables created
040807 10:54:31 InnoDB: Started
mysqld-nt: ready for connections.
Version: ‘4.1.12a-win32’ socket: ” port: 3306

Open nu een ander DOS-window en type C:mysqlbinmysql Als alles goed is geïnstalleerd verschijnt het volgende bericht:

C:mysqlbin>mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.12-nt
Type ‘help;’ or ‘h’ for help. Type ‘c’ to clear the buffer.

mysql>

Type exit om af te sluiten.

Om MySQL als service te laten functioneren type je eerst mysqld-nt –install om de service te installeren en net start mysql om de service te starten. Zorg wel dat je de server uitzet door mysqladmin -u root shutdown in te voeren.

C:mysqlbin>mysqladmin -u root shutdown

C:mysqlbin>mysqld-nt –install
Service successfully installed.

C:mysqlbin>net start mysql

The MySQL service was started successfully.

C:mysqlbin>mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.12-nt

Type ‘help;’ or ‘h’ for help. Type ‘c’ to clear the buffer.

mysql>

PHP.ini

php.ini is de plek om php te configureren. Hierna komen er een paar tips die je hierbij kunt aanpassen. Ten eerste error_reporting en display_errors. Wanneer je error_reporting = E_ALL tijdens het ontwerpen instelt, dan krijg je namelijk een overzicht van eventuele fouten die er zijn. Als je dan klaar bent zet je dit op error_reporting = E_NONE. Dan zorg je er nl. voor dat niet al je bezoekers een eventuele foutmeldig ook krijgen.
Als je error_reporting = E_ALL aan zet zorg er dan wel voor dat display_errors op on staat, anders zie je nog steeds niets.

Tenslotte nog een tip. Zet de maximale uitvoertijd op meer dan 30 seconden als je het idee hebt dat jouw scripts langer nodig hebben. Dat doe je met de regel max_execution_time.

Dit artikel is waarschijnlijk verre van volmaakt. Mocht je fouten ontdekken of aanvullingen hebben laat het ons dan weten op het forum.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *