belangrijkedag.nl, een interview

Vorige week lanceerden de oprichters van kieskeurig.nl een nieuwe site: belangrijkedag.nl. Kieskeurig is al lang niet meer het eigendom van de bedenkers, maar ze zijn niet stil gaan zitten. Belangrijkedag wordt aangekondigd als een nieuw internetconcept van het bedrijf h2advies.nl. Wij stelden een van de twee eigenaars, Henri Hoetink een paar vragen over de nieuwe site en zijn ideeën over het hedendaagse internet.

Belangrijke dag.nl

‘Belangrijke dag.nl’ is een nieuw internetconcept. Wat we onder dit concept moeten verstaan vertelt Henri: “Het is een reminder dienst. Het idee is dat de meeste mensen in hun agenda de dingen hebben staan die ‘moeten’ maar dat leuke dingen en gebeurtenissen die op een andere manier belangrijk voor je zijn hierin ontbreken.”
belangrijke dag.nl
Henri Hoetink vertelt verder: “Belangrijkedag.nl is een platform waar iedereen zich afhankelijk van zijn of haar interesses, eenvoudig kan abonneren op kalenders zoals bijvoorbeeld een U2 concertkalender, De Ajax wedstrijd kalender, uitbetaaldata van de studiefinanciering en ga zo maar door. Daarnaast kunnen mensen een gezamenlijke omgeving aanmaken voor hun club of team. Het is dan mogelijk om samen afspraken te plannen en presentielijsten bij te houden. Daarnaast bevat belangrijkedag.nl een verjaardagskalender.”

Inspiratie opdoen

Inspiratie komt voor de eigenaren van h2advies.nl uit henzelf: “Je denkt goh het zou toch handig zijn als er zo iets was… Vervolgens ga je op internet zoeken of je iets dergelijks kunt vinden.” Een ander zou zich vervolgens laten afschrikken door grote spelers op het internet zoals Google. Volgens Henri bestaat er echter altijd ruimte voor ‘kleine ondernemers’: “Wat we hiermee bedoelen is dat we bij veel mensen met goede ideeën merken dat ze denken dat het ‘vroeger’ eenvoudig was om een site in de markt te zetten en succesvol te maken (startpagina, marktplaats, kieskeurig, hyves) en dat de markt tegenwoordig wordt beheerst door grote partijen als Googlewaardoor er geen ruimte meer zou zijn voor kleinschalige startups.”

De toekomst van internet

Het internet is voortdurend in beweging en aan het veranderen. “De fase waarin we nu zitten is dat het internet meer en meer geïntegreerd wordt met de niet-internet wereld.”; zegt Henri, “Op marketing gebied is deze ontwikkeling al een tijd geleden ingezet. Het geval is ook dat er een strijd gaat ontstaan tussen de vrijheid van het medium (iedereen kan roepen en plaatsen wat hij/zij wil) en anderszijds steeds meer regels en jurisprudentie die dit beperken.”
De ontwikkeling van internet is natuurlijk koffiedik kijken, maar toch wil Henri wel een idee geven: “In het begin van het internet zag je dat heel veel mensen zomaar wat op het net aan het surfen
waren op zoek naar iets nieuws of iets ‘gaafs’. Tegenwoordig internetten we met een doel dus je moet in een behoefte voorzien om succesvol te zijn. Thema’s die denk ik succesvoller worden zijn tijdsbesparing (dus online diensten die mensen tijd besparen) en ontspanning (bijv. online gaming).”

Nog een paar tips

Drie websites die zeker bezocht moeten worden naast de eigen website is http://www.marketingminefield.co.uk, een goede marketing site. De site www.marketingfacts.nl bekijkt Henri ook regelmatig, en “een leuke site om in de gaten te houden is http://www.hyped.nl/“, aldus Henri.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *