Entiteiten (ISO-Latin-1-tekenset)

Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
Voorbeeld Omschrijving
    x y Spatie
  ! ! Uitroepteken
" " " Dubbele quotes
  # # Nummer symbool
  $ $ Dollar teken
  % % Percentage
& & & Ampersand
  ' ' Enkele quote
  ( ( Haakje openen
  ) ) Haakje sluiten
  * * Asterisk
  + + Plus teken
  , , Komma
  - - Min teken
  . . Periode
  / / Slash
  0 0 Nul
  1 1 Een
  2 2 Twee
  3 3 Drie
  4 4 Vier
  5 5 Vijf
  6 6 Zes
  7 7 Zeven
  8 8 Acht
  9 9 Negen
  : : Dubbele punt
  &#59; ; Punt-komma
&lt; &#60; < "Minder dan" symbool
  &#61; = Gelijk teken
&gt; &#62; > "Groter dan" symbool
  &#63; ? Vraag teken
  &#64; @ "At" symbool (Apestaartje)
  &#65; A A
  &#66; B B
  &#67; C C
  &#68; D D
  &#69; E E
  &#70; F F
  &#71; G G
  &#72; H H
  &#73; I I
  &#74; J J
  &#75; K K
  &#76; L L
  &#77; M M
  &#78; N N
  &#79; O O
  &#80; P P
  &#81; Q Q
  &#82; R R
  &#83; S S
  &#84; T T
  &#85; U U
  &#86; V V
  &#87; W W
  &#88; X X
  &#89; Y Y
  &#90; Z Z
  &#91; [ Rechte haak openen
  &#92; \ Backslash
  &#93; ] Rechte haak sluiten
  &#94; ^ Accent circonflexe
  &#95; _ Liggende streep
  &#96; ` Accent grave zonder letter
  &#97; a a
  &#98; b b
  &#99; c c
  &#100; d d
  &#101; e e
  &#102; f f
  &#103; g g
  &#104; h h
  &#105; i i
  &#106; j j
  &#107; k k
  &#108; l l
  &#109; m m
  &#110; n n
  &#111; o o
  &#112; p p
  &#113; q q
  &#114; r r
  &#115; s s
  &#116; t t
  &#117; u u
  &#118; v v
  &#119; w w
  &#120; x x
  &#121; y y
  &#122; z z
  &#123; { Accolade openen
  &#124; | Verticale streep
  &#125; } Accolade sluiten
  &#126; ~ Tilde
  &#127;  Niet gebruikt
&euro; &#128; Euro teken
&trade; &#129; Trademark symbool
  &#130; Low-9 quote
  &#131; ƒ Gulden teken
  &#132; Low-9 dubbele quotes
  &#133; Ellipsis
  &#134; Kruis
  &#135; Dubbel kruis
  &#136; ˆ Accent circumflex zonder letter
  &#137; Promille
  &#138; Š S met caron
  &#139; Openen enkele franse aanhalingstekens
  &#140; Œ Hoofletter "OE" ligatuur
  &#141; Hoofdletter "Y" met umlaut
  &#142; Ž Hoofdletter Z met caron
  &#143; Niet gebruikt
  &#144; Niet gebruikt
  &#145; Aanhalingsteken openen enkel
  &#146; Aanhalingsteken sluiten enkel
  &#147; Aanhalingsteken openen dubbel
  &#148; Aanhalingsteken sluiten dubbel
  &#149; Bullet
  &#150; En streepje
  &#151; Em streepje
  &#152; ˜ Tilde
&trade; &#153; Trademark symbool
  &#154; š Kleine S met caron
  &#155; Frans aanhalingsteken sluiten
  &#156; œ Kleine "oe" ligatuur
  &#157; Niet gebruikt
  &#158; ž Kleine Z met caron
  &#159; Ÿ Hoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp; &#160;   Vaste spatie
&iexcl; &#161; ¡ Omgedraaid uitroepteken
&cent; &#162; ¢ Dollarcent symbool
&pound; &#163; £ Pound sterling symbool
&curren; &#164; ¤ Algemeen geld symbool
&yen; &#165; ¥ Japanse Yen
&brvbar; &#166; ¦ Onderbroken verticale lijn
&sect; &#167; § Paragraaf symbool
&uml; &#168; ¨ Umlaut zonder letter
&copy; &#169; © Copyright symbool
&ordf; &#170; ª Vrouwelijk rangtelwoord
&laquo; &#171; « Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not; &#172; ¬ Logische ontkenning
&shy; &#173; ­ Zacht afbreekstreepje
&reg; &#174; ® Geregistreerd handelsmerk
&macr; &#175; ¯ Macron
&deg; &#176; ° Graden symbool
&plusmn; &#177; ± Plus/minus symbool
&sup2; &#178; ² Superscript 2
&sup3; &#179; ³ Superscript 3
&aigu; &#180; ´ Accent aigu zonder letter
&micro; &#181; µ Micro
&para; &#182; Alinea symbool
&middot; &#183; · Middelste punt
&cedil; &#184; ¸ Cedille
&sup1; &#185; ¹ Superscript 1
&ordm; &#186; º Mannelijk rangtelwoord
&raquo; &#187; » Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14; &#188; ¼ Kwart
&frac12; &#189; ½ Half
&frac34; &#190; ¾ Driekwart
&iquest; &#191; ¿ Omgekeerd vraagteken
&Agrave; &#192; À Hoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu; &#193; Á Hoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc; &#194; Â Hoofdletter "A" met circumflex
&Atilde; &#195; Ã Hoofdletter "A" met tilde
&Auml; &#196; Ä Hoofdletter "A" met umlaut
&Aring; &#197; Å Hoofdletter "A" met ring
&AElig; &#198; Æ Hoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil; &#199; Ç Hoofdletter "C" met cedille
&Egrave; &#200; È Hoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu; &#201; É Hoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc; &#202; Ê Hoofdletter "E" met circumflex
&Euml; &#203; Ë Hoofdletter "E" met umlaut
&Igrave; &#204; Ì Hoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu; &#205; Í Hoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc; &#206; Î Hoofdletter "I" met circumflex
&Iuml; &#207; Ï Hoofdletter "I" met umlaut
&ETH; &#208; Ð Hoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde; &#209; Ñ Hoofdletter "N" met tilde
&Ograve; &#210; Ò Hoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu; &#211; Ó Hoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc; &#212; Ô Hoofdletter "O" met circumflex
&Otilde; &#213; Õ Hoofdletter "O" met tilde
&Ouml; &#214; Ö Hoofdletter "O" met umlaut
&times; &#215; × Vermenigvuldig symbool
&Oslash; &#216; Ø Hoofdletter "O" met slash
&Ugrave; &#217; Ù Hoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu; &#218; Ú Hoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc; &#219; Û Hoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml; &#220; Ü Hoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu; &#221; Ý Upper case "Y" met accent aigu
&THORN; &#222; Þ Hoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig; &#223; ß Ringel-s
&agrave; &#224; à Kleine letter"a" met accent grave
&aaigu; &#225; á Kleine letter"a" met accent aigu
&acirc; &#226; â Kleine letter"a" met circumflex
&atilde; &#227; ã Kleine letter"a" met tilde
&auml; &#228; ä Kleine letter"a" met umlaut
&aring; &#229; å Kleine letter"a" met ring
&aelig; &#230; æ Kleine letter"ae" ligatuur
&ccedil; &#231; ç Kleine letter"c" met cedille
&egrave; &#232; è Kleine letter"e" met accent grave
&eaigu; &#233; é Kleine letter"e" met accent aigu
&ecirc; &#234; ê Kleine letter"e" met circumflex
&euml; &#235; ë Kleine letter"e" met umlaut
&igrave; &#236; ì Kleine letter"i" met accent grave
&iaigu; &#237; í Kleine letter"i" met accent aigu
&icirc; &#238; î Kleine letter"i" met circumflex
&iuml; &#239; ï Kleine letter"i" met umlaut
&eth; &#240; ð Kleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde; &#241; ñ Kleine letter"n" met tilde
&ograve; &#242; ò Kleine letter"o" met accent grave
&oaigu; &#243; ó Kleine letter"o" met accent aigu
&ocirc; &#244; ô Kleine letter"o" met accent circumflex
&otilde; &#245; õ Kleine letter"o" met tilde
&ouml; &#246; ö Kleine letter"o" met umlaut
&divide; &#247; ÷ Division symbol
&oslash; &#248; ø Kleine letter"o" met slash
&ugrave; &#249; ù Kleine letter"u" met accent grave
&uaigu; &#250; ú Kleine letter"u" met accent aigu
&ucirc; &#251; û Kleine letter"u" met circumflex
&uuml; &#252; ü Kleine letter"u" met umlaut
&yaigu; &#253; ý Kleine letter"y" met accent aigu
&thorn; &#254; þ Kleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml; &#255; ÿ Kleine letter"y" met umlaut

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *